За нас

Ние сме компания, която специализира в подбора на ИТ специалисти. Целта ни е правилните хора да са на точните места и вярваме, че това е безпогрешен алгоритъм за успех, удовлетвореност и стабилно развитие. Вярваме, че в тази “win-win” игра ние можем да съдействаме за изграждането на най-ефективната стратегия.

С над 5-годишен опит в сферата успяхме да видим различни тактики, процеси, специалисти на различни позиции и компании в различни стадии от развитието си. Това присъствие в сектора ни позволи да осъзнаем, както неговите преимущества, така и нещата, които можем да подобрим.

Със създаването на IT PROvocator вярваме, че можем да предложим на компанията Ви ефективна услуга, която да бъде подплатена с консултантски подход и дълбоко разбиране на бизнеса с всички негови специфики. Именно това разбиране ще улесни трудния избор на специалистите в сектора да вземат най-точното за тях кариерно решение.

Смятаме, че можем да съдействаме за достигането на една крайна цел, в която от една страна във Вашата компания да работят дългосрочно подходящи за бизнеса Ви специалисти, а от друга – в която ИТ специалистите да имат необходимото поле да доразвият уменията си и да се чувстват „на мястото си“. Целта ни е да участваме в тези взаимоотношения трайно, така че да можем да сме полезни във всеки следващ етап от развитието, както на компанията, така и от това на ИТ специалистите.