ITPROvocator is а Gold Partner of DEV.BG All in One 2020 conference.

ITPROvocator is а Gold Partner of DEV.BG All in One 2020 conference.

ITPROvocator е златен спонсор на DEV.BG All in One 2020. IT PROvocator е компания, която специализира в сферата на подбор на ИТ специалисти, консултиране на ИТ компании и екипи. IT PROvocator е ефективен партньор, както в сформирането на изцяло нови екипи, така и в...
People in the IT sector are highly motivated to develop, to grow.

People in the IT sector are highly motivated to develop, to grow.

Михаела Рафаелова работи в областта на набиране на кадри за IT сектора. Самата тя определя професията си като много нова, развиваща се и все още без твърди стандарти. В почти всички сфери, в които има недостиг на хора, се води постоянна борба за специалисти. Точно тук...